پیچ و رولپلاک نما ساختمان

محکم سازی و مقاوم سازی سنگ نما

محکم سازی و مقاوم سازی سنگ نما و پیچ رولپلاک نمای ساختمان بدون داربست(باتکنیک راپل): لازم است که بدانیم  پیچ و رولپلاک سنگ نما برای چه ساختمانهایی لازم و ضروری است. پیچ…

طناب

نقاشی کردن نما باطناب در تهران

نقاشی نمای ویلا اینگونه است که حتما باید شستشو شود تا جرم موجود در بدنه نما از بین برود.بعد از شستشو کامل نما باید خشک شود تا رنگ خراب..