نماشویی بدون داربست

شستشوی نمای ساختمان ۱-استفاده از داربست برای شستشوی نما که ما این نوع نما را پیشنهاد نیکنیم این نوع شستشوی نما فقط برای ساختمان هایی مناسب است که به هر…

آب بندی نما

آب بندی نما چیست؟ در نمای ساختمان به مرور زمان و بعد از مدتی برخی درزهایی ایجاد می شود    که موجب نفوذ آب به دیوار داخل خانه می شود…

پیچ و رولپلاک نما

پیچ رولپلاک نما بدون نیاز به داربست چرا سنگ نمای ساختمان ریزش میکند؟   دلایل ریزش سنگ نمای ساختمان میتواند:   نشست ساختمان بر اثر بار سنگین و خاک نا…

گروه ارتفاع کاران ایتوک

گروه ارتفاع کاران ایتوک مسئول نمای ساختمان کیست؟ مقصر سقوط سنگ نما ؟   مسئول نما کیست ؟  مسئولیت افتادن سنگ نما؟   مسئول ریزش سنگ نما ؟ سوال :  یک ساختمان…

رنگ آمیزی نمای خارجی ساختمان

مراحل رنگ آمیزی نمای خارجی ساختمان شستشوی کامل نما برای جلوگیری از پوسته شدن رنگ نمای ساختمان و کاهش کیفیت رنگ آمیز ترمیم، مرمت و درزگیری سطوح مربوط به وسیله…