کفسابی در تهران

کفسابی

 

کفسابی

کفسابی ساختمان در تهران و شهرستان  یکی از خدمات زیرمجموعه در ایتوک کمپانی است که برای این امر از دستگاه های با کیفیت و لقمه ساب های درجه ۱ ایتالیایی و ترکیه ای استفاده می کنیم. باید توجه داشته باشید که کارهایی از قبیل کفسابی و سنگسابی ساختمان از جمله مشاغلی است که نیاز به تخصص دارد و نمی توان آن را به هر شخصی سپرد. برای مثل اگر سرامیک را با دستگاه کفسابی ، کفسابی کنید لایه برداری شده و لعاب خود را از دست خواهد داد

کفسابی درتهران

و به هیچ وجه به حالت اصلی خود بر نمی گردد و مجبور به تعویض سرامیک خواهید شد . بهترین راه برای تمیز کردن سرامیک ، سرامیک شویی میباشد که با دستگاه های کفسابی انجام میپذیرد . لقمه ساب های استفاده شده در دستگاه متفاوت میباشدبا لقمه ساب های مخصوص سنگسابی و کفسابی سطوح سنگی و بتنی……

ما اینجا هستیم تا با مجموعه ای با تجربه و با کارکنان و متخصصین خود بهترین خدمات را ارائه دهیم .

 

به ما امتیاز دهید post