عمومی

نصب توری پاسیو و انواع ان

نصب توری پاسیو و انواع ان توری مرغی جهت جلوگیری از ورود پرندگان به داخل نورگیر و پاسیو نصب میشود. تمام ساختمان ها اکثرا . دارای حیاط خلوت هستند که…

راپل چیست و خدمات ان

معنا و مفهوم راپل این واژه در اصل به معنی بازیابی میباشد ،همه کوه نوردان، غار نوردان و حتی کسانی که در ارتفاعات زیاد کار میکنند با این کلمه آشنا…

نگاهی کلی به خدمات ایتوک

نگاهی کلی به خدمات مجموعه ایتوک مفهوم و اصطلاح راپل: این روش بین مردم معروف به دسترسی با طناب ویا کار در ارتفاعات است. اسم  اصلی این روش بین المللی…