شستشوی نما

نماشویی بدون داربست

شستشوی نمای ساختمان ۱-استفاده از داربست برای شستشوی نما که ما این نوع نما را پیشنهاد نیکنیم این نوع شستشوی نما فقط برای ساختمان هایی مناسب است که به هر…

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید