رنگ امیزی سازه های فلزی

منبع اب

رنگ امیزی سازه های فلزی

رنگ آمیزی سازه های فلزی و فولادی چه نکات و مواردی را باید رعایت کرد؟

در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، رنگ آمیزی باید در چه فاصله‌ای از خط جوش متوقف گردد؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۲، بند ۱۰-۴-۵-۴ مراجعه کرپ

نکات رنگ آمیزی سازه های فولادی

نکته شماره 31 از نکات مباحث مقررات ملی ساختمان

رنگ آمیزی

براي حفاظت سازه های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردي که از سوي دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به جز حالت هاي ویژه اي که مشخص شده باشد، کارهاي فولادي که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

قبل ازفرایند انجام کار

منبع اب
الف) قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که براي اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تأیید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزي، نوع رنگ آمیزی، نوع رنگ، سیستم رنگ آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.
ب) رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و براي جلوگیري از سوسماري شدن پوشش، باید رنگ هاي آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزي سطوح بزرگ باید با اسپري بی هوا صورت گیرد. تنها براي لکه گیري ها استفاده از قلم مو مجاز است.
پ) رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.
ت) قطعاتی که تازه رنگ شده اند باید از گرد و خاك محافظت شده و سطح رنگ آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.
در همین رابطه بخوانید:
مسئولیت HSE در كارگاه ساختمانی

بعد ازفرایند انجام کار

منبع اب
ث) رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هواي منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانۀ سازنده رنگ صورت گیرد.
ج) در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزي را حداکثر تا 24 ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دماي شرایط نگهداري سطوح با کاتالوگ کارخانۀ سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.
چ) در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله 50 میلی متري از خط جوش متوقف شود.
ح) تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجدداً رنگ آمیزی شوند به طوري که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تأمین گردد.
خ) در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترك ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت گیرد.
د) سطوح تمام شده رنگ آمیزي باید داراي مشخصات زیر باشد:
یکنواختی ظاهري در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروك و پخش نشدن پوسته رنگ، انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.
ذ) اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند (به واسطۀ عملیات جوشکاري، حمل، بستن و یا …) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به طوري که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی لایه هاي رنگ متناسب و سازگار با لایۀ قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.
در همین رابطه  بیشتر بخوانید: نماشویی درتهران

دوره تناوب بازرسی تابلو برق ساختمان ها

ر) نقاشی و رنگ کاري نباید در هواي سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از 80 درصد و در حالتی که اختلاف دماي محیط و نقطۀ شبنم کمتر از 5 درجۀ سلسیوس باشد، رنگ آمیزی ممنوع می باشد.
ز) سطوح غیرقابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود. (البته در صورتی که در مدارك طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد.)
ژ) سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ هاي اصطکاکی رعایت شود.
س) سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می توان استفاده کرد.
ش) سطوح مجاور جوش کارگاهی: به جز حالت هایی که در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصلۀ 50 میلی متري از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادي که به جوشکاري صدمه می زند و یا درحین جوشکاري گازهاي سمی و مضر تولید می کند، کاملاً پاك شود. قبل از جوشکاري باید رنگ کارخانه اي از روي سطوحی که جوش انجام می گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاك گردد

شرکت ایتوک کمپانی با کادری متخصص و مجرب اینجاست تا بهترین خدمات را برای مشتریان عزیز فراهم کند.

اینستاگرام ما رو در فضای مجازی دنبال کنید .

به ما امتیاز دهید post