سنگ های نمای ساختمان مانند پازل می باشند و جدا شدن یکی از آنها از نما، به معنی شل شدن سنگ های اطرافش می باشد . برای همین باید مراحل اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان را به ترتیب و با نهایت دقت انجام داد تا خسارت جدیدی به نمای ساختمان وارد نگردد .
در نظر داشته باشید که بایستی از ابتدا تا انتهای مدت زمان اجرای کار، محیط پیرامونی ساختمان با نوار خطر مشخص شود تا رفت و آمدی در محدوده ی اجرای کار صورت نگیرد .
برای اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان مراحل زیر طی می شود:
• اجرای پیچ و رولپلاک برای سنگ های قرنیز جان پناه بام ساختمان  .
• بازدید کلی از نمای ساختمان برای برداشتن یا محکم کردن سنگ هایی از نما، که شل شده و از جای خود جدا شده اند .در صورت عدم انجام این بازرسی، ممکن است سنگ های مذکور در اثر لرزش های ایجاد شده حین اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان، کاملا از جای خود جدا شده و سقوط کنند .
• سوراخ و خزینه کردن سنگ های نما با دریل، تا حد امکان بایستی از استفاده ی حالت چکشی دریل پرهیز کرد . ابتدا و انتهای هر سنگ سوراخ شده و فاصله سوراخ ها در پیچ و رولپلاک سنگ نما نباید بیش از 40 سانتی متر باشد . از ایجاد سوراخ بر روی رگه های سنگ پرهیز شود . در برخی موارد امکان سوراخ کردن سنگ هایی با عرض کمتر از 10سانتی متر وجود ندارد .


• قرار دادن پیچ و رولپلاک در سوراخ ها و فروکردن بخشی از آنها با استفاده از چکش . در اجرای اصولی پیچ و رولپلاک نمای ساختمان، نهایتا نیمی از پیچ توسط چکش به داخل سوراخ کوبیده می شود .
• بستن پیچ ها با پیج بند .
• اندازه گیری و نصب جایگزین سنگ هایی که از نما سقوط کرده اند .
• ترمیم بندکشی ساختمان توسط مخلوطی از سیمان، پودرسنگ، چسب مقاوم در برابر uv و رطوبت، .
• اجرای بتونه روی پیچ ها، این بتونه ها شامل چسب های مقاوم در برابر رطوبت  وuv  و پودر رنگ مشابه رنگ نمای ساختمان می باشند تا علاوه بر مقاومت کافی در برابر شرایط جوی سبب بهبود جلوه نمای ساختمان گردند . این بخش از مراحل بسیار تاثیر گذار در کیفیت نهایی پیچ و رولپلاک سنگ نما می باشد .

نصب سنگ های جایگزین در پیچ و رولپلاک نمای ساختمان
حین اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما، نصب سنگ های جایگزین به ترتیب مراحل زیر انجام می شود :
• سنگ ها را در اندازه مناسب برش می دهیم و قبل از آنکه آنها را بر روی نما قرار دهیم، سوراخ می کنیم .
• پشت سنگ ها را به چسب آغشته کرده و زیر سازی لازم را برای نصب آنها بر روی نما انجام می دهیم .
• سپس سنگ را بر روی نما پیچ کرده و بندکشی آن را ترمیم می کنیم .

اجرای پیچ و رولپلاک سرامیک نما
سرامیک به علت ضخامت پایین در برابر سوراخ شدن توسط دریل مقاومت کافی ندارد و در صورت اصابت دریل خرد می شود . به همین دلیل برای اجرای پیچ و رولپلاک سرامیک نمای ساختمان، سوراخ ها روی بند سرامیک ها ایجاد می شود .
برای ایجاد سطح اتکا مناسب بین پیچ و سرامیک نیز از واشر استفاده می شود . در پایان نیز می توان واشر ها و پیچ ها را توسط رنگ روغنی مشابه رنگ نمای ساختمان پوشاند .

عوامل موثر بر قیمت پیچ و رولپلاک نمای ساختمان
تمامی مواردی که تا به حال بیان شده اند در تعیین قیمت اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان موثرند، این عوامل را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
• شیوه ی اجرای کار، هزینه اجرای کار با طناب مقرون به صرفه تر از اجرا با داربست می باشد .
• کیفیت مصالح استفاده شده در اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما .
• تعداد سنگهایی که نیاز به نصب دارند .
• وسعت پروژه .
• و در نهایت پیچیدگی معماری نمای ساختمان که سبب نیاز به ظرافت در اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان می شود .

Go to Top